Prakash Karmakar

Details coming soon

Events

On Going
Up Coming
    • ADDA@MAYA session 37 Adda with CHITTROVANU MAZUMDAR & DIPANKAR SARKAR at 6.30 pm
      31 July, 2019
    • ADDA@MAYA session 36 Adda with SOMLATA ACHARYYA CHOWDHURY at 6.30 pm
      24 July, 2019